Tittel Tid Sted
Kjærlighet og Grenser, Regional Nettverkssamling Midt-Norge Onsdag 23. august 2017 kl. 09:00 Helse Midt-Norge
Motiverende Intervju grunnkurs 6 dager Tirsdag 28. august 2018 kl. 09:00 Stjørdal DPS
Pårørendekurs høsten 2018 Torsdag 30. august 2018 kl. 18:00 Lærings- og mestringssenteret
Fra oversikt til innsikt på rusområdet i kommunene i Romsdalsregionen Fredag 31. august 2018 kl. 10:00 Molde rådhus
VELKOMMEN TIL LANDSOMFATTENDE NETTVERKSMØTE 2018 Torsdag 25. oktober 2018 kl. 11:00 Rockheim, Trondheim