Seminar om penge- og dataspill, Ålesund vår 2019

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.